ជឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះវរបិតា និងព្រះអម្ចាស់ព្រះមាតា តាមព្រះគម្ពីរ ហើយរក្សាសញ្ញាថ្មី។ នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុង១៧៥ប្រទេសនៅលើពិភពលោក ពួកយើងចែកចាយសេចក្តីស្រលាញ់របស់ព្រះអម្ចាស់។ ពួកយើងផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកឲ្យបានកក់ក្តៅតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះមាតាដែលធ្វើតម្រាប់ទុកពី˝សេចក្តីស្រលាញ់ ដែលផ្តល់ឲ្យ˝។

ពួកជំនុំនៃព្រះនៅខាថមែនឌូ នេប៉ាល់
ពួកជំនុំនៃព្រះនៅខាថមែនឌូ នេប៉ាល់
ពួកជំនុំនៃព្រះនៅសិង្ហបុរី
ពួកជំនុំនៃព្រះនៅសិង្ហបុរី
ពួកជំនុំនៃព្រះនៅក្រុងខេហ្សូន ភីលីពីន
ពួកជំនុំនៃព្រះនៅក្រុងខេហ្សូន ភីលីពីន
Play video

វីដេអូណែនាំ

ពួកជំនុំនៃព្រះនៅពិភពលោកទាំងមូល ទាំង៧០០០ព្រះវិហារនៅ១៧៥ប្រទេស ចែកចាយសេចក្តីស្រលាញ់របស់ព្រះមាតា។

មានកិត្តិយសទទួលនូវរង្វាន់លើសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តថ្នាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក

រង្វាន់លើសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តថ្នាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក

រង្វាន់ឡែហ្វថែម(មិថុនា ២០១១) | រង្វាន់មេដាយមាស(មិថុនា ២០១១)
រង្វាន់មេដាយមាស(វិថ្ឆិកា ២០១៤) | រង្វាន់មេដាយមាស(មិថុនា ២០១៥) | រង្វាន់មេដាយមាស(កញ្ញា ២០១៥)/
រង្វាន់មេដាយមាស(ធ្នូ ២០១៥) | រង្វាន់មេដាយលង្ហិន(កក្កដា ២០១៧)

មានកិត្តិយសទទួលនូវរង្វាន់លើសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តដ៏មានកិត្យានុភាពបំផុត នៅអាមេរិក(៥ដង)
រង្វាន់មេដាយមាស(រង្វាន់ដែលមានកិត្តិយសបំផុតសម្រាប់អង្គភាព)
រង្វាន់ឡែហ្វថែម(មានកិត្តិយសបំផុត សម្រាប់បុគ្គលមួយរូប)

មានកិត្តិយសទទួលនូវរង្វាន់ ថ្នាក់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េ

រង្វាន់លើសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តថ្នាក់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េ

ប័ណ្ណសរសើរជាក្រុម ថ្នាក់ប្រធានាធិបតី(ឧសភា ២០១៥)
មេដាយរដ្ឋាភិបាលពីប្រធានាធិបតី(សីហា ២០០៤)
ប័ណ្ណសរសើរថ្នាក់ប្រធានាធិបតី(កុម្ភៈ ២០០៣)

ប័ណ្ណសរសើរជាក្រុម ថ្នាក់ប្រធានាធិបតី ៖ រង្វាន់នេះប្រគល់ជូនអង្គភាពណាដែលមានការបរិច្ចាគ ធំធេងក្នុងវិស័យមួយដែលមានរយៈពេលចាប់ពី៥ឆ្នាំឡើង ហើយនេះជាការកម្រមានណាស់ដែលអង្គភាពសាសនាបានទទលរង្វាន់នេះ។

សន្និសីទកំពូលរបស់មូលនិធិទ្រទ្រង់កិច្ចសង្គ្រោះបន្ទាន់ ថ្នាក់កណ្តាលនៃសហប្រជាជាតិ អញ្ជើញព្រះវិហារជាលើកទី១

សន្និសីទកំពូលរបស់មូលនិធិទ្រទ្រង់កិច្ចសង្គ្រោះបន្ទាន់ ថ្នាក់កណ្តាលនៃសហប្រជាជាតិ

'ឥឡូវនេះ ពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះឥទិ្ធពលបំផ្លិចបំផ្លាញពីសង្គ្រាម ការអត់ឃ្លាន រញ្ជួយដី និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។ ហេតុដូច្នេះ ពួកជំនុំនៃព្រះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការជួយផ្សេងៗយ៉ាងសកម្មនៅជុំវិញពិភពលោក តាមរយៈយុទ្ធនាការសម្អាតបរិស្ថាន ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ និងក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីគ្រោះមហន្តរាយ ។ គ្រប់ទាំងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ពួកជំនុំនៃព្រះទាំងអស់ គឺចេញមកពីចិត្តរបស់ម្តាយ។'
- សង្ខេបបទថ្លែងការណ៍(១៣ ធ្នូ ២០១៦ ការិយាល័យស្នាក់ការកណ្តាលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅអាមេរិក)

រង្វាន់ចម្បងៗអាស៊ី

រដ្ឋាភិបាល និងកន្លែងរាជការនៅប្រទេសនិមួយៗបានប្រគល់រង្វាន់ផ្សេងៗដល់ពួកជំនុំនៃព្រះ ដូចជា រង្វាន់ឥស្សរិយយស ប័ណ្ណសរសើរ ពានអំណរគុណ ដោយសារមានការបរិច្ចាគដល់អ្នកជិតខាង និងសង្គម តាមរយៈសកម្មភាពបំផ្លាស់ស្មារតី ដូចជាសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តដោយមានការបូជា សកម្មភាពលើកកម្ពស់ស្មារតីការពារបរិស្ថាន ការពង្រីកនៃការចូលរួមក្នុង ការបរិច្ចាគឈាមនៅបណ្តាប្រទេសក្នុងអាស៊ី។

ប័ណ្ណសរសើរពីក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាននៅថៃ

ប័ណ្ណសរសើរពីក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាននៅថៃ

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា កម្ពុជា

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា កម្ពុជា

ប័ណ្ណសរសើរពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង អភិវឌ្ឍន៍សុខុមាលភាពសង្គម ភីលីពីន

ប័ណ្ណសរសើរពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង អភិវឌ្ឍន៍សុខុមាលភាពសង្គម ភីលីពីន

ប័ណ្ណសរសើរពីក្រសួងបរិស្ថាន ទេសចរណ៍ ម៉ុងហ្គោល

ប័ណ្ណសរសើរពីក្រសួងបរិស្ថាន ទេសចរណ៍ ម៉ុងហ្គោល

សកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត សម្រាប់សង្គម អាស៊ី

ពួកជំនុំនៃព្រះដែលបានតាំងឡើងនៅពីភីលីពីន, ឥណ្ឌា, ជប៉ុន, ម៉ុងហ្គោលី, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ស្រីលង្កា, កម្ពុជា, ថៃ,ម៉ាឡេស៊ី និងសិង្ហបុរី ទៅដល់ភូមិស៊េទុងដាច់ស្រយ៉ាលនៅភ្នំហិម៉ាល័យដែលមានកម្ពស់៤០០០ម៉ែត្រ នោះពួកយើងបោះជំហាននៃសេចក្តីសង្ឃឹម ដើម្បីឲ្យជនជាតិអាស៊ីទាំងអស់មានសុភមង្គល។

អ្នកគាំទ្រដេហ្គូយូនីវើសៀតរដូវក្តៅសម្រាប់អត្តពលិកនៃប្រទេស១៧៦ មានទាំងអាស៊ី ៖ អ្នកចូលរួមសរុប ៩ម៉ឺននាក់

អ្នកគាំទ្រដេហ្គូយូនីវើសៀតរដូវក្តៅសម្រាប់អត្តពលិកនៃប្រទេស១៧៦ មានទាំងអាស៊ី ៖ អ្នកចូលរួមសរុប ៩ម៉ឺននាក់

ការរៀបចំឡើងវិញនៅតំបន់ខូចខាចដោយាសារព្យុះទីហ្វុងហៃយ៉ាន នៅភីលីពីន និងជូនសំភារៈសម្រាប់ជនរងគ្រោះ, ការជួយខ្ចប់សំភារៈសម្រាប់ជនរងគ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាល ៖ អ្នកចូលរួម ១,០៩៧នាក់

ការរៀបចំឡើងវិញនៅតំបន់ខូចខាចដោយាសារព្យុះទីហ្វុងហៃយ៉ាន នៅភីលីពីន និងជូនសំភារៈសម្រាប់ជនរងគ្រោះ, ការជួយខ្ចប់សំភារៈសម្រាប់ជនរងគ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាល ៖ អ្នកចូលរួម ១,០៩៧នាក់

ការបរិច្ចាគឈាមនៅបាងកក ថៃ

ការបរិច្ចាគឈាមនៅបាងកក ថៃ

ការសម្អាតនៅជុំវិញទន្លេនៅបាន់ឌឹងអាន់អ៊ូថារា ក្រុងហ្សាការតា ឥណ្ឌូនេស៊ី

ការសម្អាតនៅជុំវិញទន្លេនៅបាន់ឌឹងអាន់អ៊ូថារា ក្រុងហ្សាការតា ឥណ្ឌូនេស៊ី

ការសាងសង់អាគារសិក្សានៃបឋមសិក្សានៅខាប៊ឺរ៉េ និងស៊ីនឌូផាលឆុក-ការសាងសង់អគាសិក្សា១ខ្នង, ឧបត្ថមការសាងសង់ធុងស្តុកទឹក និងបន្ទប់ទឹក, ការបរិច្ចាគគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗសម្រាប់អប់រំ(គម្រោងម៉ាដឺស៊្កូល)ផ្សេងៗសម្រាប់អប់រំ(គម្រោងម៉ាដឺស៊្កួល)

ការសាងសង់អាគារសិក្សានៃបឋមសិក្សានៅខាប៊ឺរ៉េ និងស៊ីនឌូផាលឆុក-ការសាងសង់អគាសិក្សា១ខ្នង, ឧបត្ថមការសាងសង់ធុងស្តុកទឹក និងបន្ទប់ទឹក, ការបរិច្ចាគគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗសម្រាប់អប់រំ(គម្រោងម៉ាដឺស៊្កូល)ផ្សេងៗសម្រាប់អប់រំ(គម្រោងម៉ាដឺស៊្កួល)

សកម្មភាពជួយតំបន់៧០០កន្លែងដែលរងគ្រោះដោយសាររញ្ជួយដីនៅនេប៉ាល់ ៖ អ្នកចូលរួមសរុប ១ម៉ឺន៥ពាន់នាក់, ការបរិច្ចាគអាហារ១៤ជើងដោយឧទ្ធម្ភាគចក្រ សម្រាប់ពលរដ្ឋមានចំនួនផ្ទះ១០០០ខ្នង នៅភូមិដាច់ស្រយ៉ាលនៅភ្នំហិមាល័យ

សកម្មភាពជួយតំបន់៧០០កន្លែងដែលរងគ្រោះដោយសាររញ្ជួយដីនៅនេប៉ាល់ ៖ អ្នកចូលរួមសរុប ១ម៉ឺន៥ពាន់នាក់, ការបរិច្ចាគអាហារ១៤ជើងដោយឧទ្ធម្ភាគចក្រ សម្រាប់ពលរដ្ឋមានចំនួនផ្ទះ១០០០ខ្នង នៅភូមិដាច់ស្រយ៉ាលនៅភ្នំហិមាល័យ

គេហទំព័រនៃប្រទេសដំណឹងល្អ

Top